Науково-методична робота

     Луцький педагогічний коледж є базовим для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волинської області. У ньому організовується науково-методична робота з викладачами та студентами технікумів, училищ, коледжів; проводяться регіональні та обласні методичні об’єднання викладачів, на яких вивчається і поширюється передовий педагогічний досвід, нові технології навчання і виховання. Навчальний заклад одним із перших на Волині почав запроваджувати кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

     Підвищенню професійної компетенції викладачів сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, педагогічних читаннях та семінарах, які проводяться на базі коледжу та у ВНЗ області, України.

     Педагоги навчального закладу є авторами чисельних посібників, наукових публікацій. У коледжі відкрито видавничий відділ, де створено належні умови для виготовлення друкованої продукції викладачів. Налагоджено щорічний випуск збірника науково-методичних праць викладачів та студентів, збірника сценаріїв позанавчальних виховних заходів.

     Актуальні питання організації навчально-виховного процесу обговорюються на засіданнях педагогічної ради. У коледжі функціонує науково-методична рада, яка координує роботу циклових (предметних) комісій; здійснює аналіз науково-методичної продукції та рекомендує матеріали до друку; розглядає тематичні питання щодо якісної підготовки фахівців.

     Коледж співпрацює з Міжнародною організацією ІRЕХ (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів), Корпусом Миру в Україні, Посольством США в Україні та Бюро у справах освіти та культури державного департаменту США.

     З 2005 року Луцький педагогічний коледж включено до Всеукраїнського експерименту по впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій за програмами «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft. Партнерство в освіті». Згідно з програмою проводяться тренінги, семінари для студентів та педагогічних працівників.

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЛПК

НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Організаційне засідання (вересень-2016)

1. Самоврядність вищої освіти: доцільність, ефективність, нові підходи                                                                                

канд. істор. наук Гарбарук А. С.

2. Державні стандарти освіти як базисні основи якісної підготовки фахівців

канд. пед. наук Фаст О. Л.

3. Диверсифікація науково-методичної роботи кафедри в контексті акме-освіти для дорослих

                                              канд. філолог. наук Шуст Л. М.

ІІ. Організаційне (позачергове) засідання (жовтень-2016)

1. Розгляд та ухвала Положення про Раду молодих науковців (РМН) Луцького педагогічного коледжу

2. Затвердження плану роботи РМН

3. Вибори голови Ради молодих науковців, заступників, секретаря

4. Затвердження складу правління РМН

ІІІ. Організація та проведення науково-методичних заходів

1. Наукові платформи як інструмент реалізації особистісного та професійного потенціалу викладачів

канд. філос. н., доц.  Іванова Н. В.

2. Культура ділового спілкування викладача в контексті підвищення якості підготовки фахівців освіти

 канд. філолог. н. Стрельбіцька О. О.

3. Дні науки в Луцькому педагогічному коледжі: особливості організації та проведення

                                                                                       канд. пед. н. Марчук С. С.

IV. Розширене засідання.  Науково-професійна діяльність викладачів коледжу – ефективна складова освітнього процесу

1. Медіаосвіта і медіаграмотність освітнього простору

к.філол.н. Бортнік Ж.І.,

к.філол.н. Подолюк С.М.

2. Медіакультура сучасного викладача, вчителя, вихователя ДНЗ, музичного керівника

к.пед.н.Бубін А.О.,

к.мистецтвозн. Регуліч І.В.

3. Медіатехнології в освітньому процесі ВНЗ

Єрко Г.І.,

Левицький О.І.

4. Критичне мислення педагога в стратегіях професійного зростання

к.філос.н., доц. Іванова Н.В.

V. Підсумкове засідання.  

1. Результативність науково-методичної роботи у коледжі за 2016-2017 н.р.

к. філос.н., доц. Ковальчук І. Л.

2. Рада молодих науковців коледжу як соціальна інституція захисту прав і розвитку творчого потенціалу викладачів

канд. пед. н. Марчук С. С.

3. Звіт викладачів коледжу, які навчаються у аспірантурі або є здобувачами наукового ступеня кандидата (доктора) наук

к. філос.н., доц.Іванова Н. В.

 

Засідання науково-методичної ради 16.09.2015     Засідання науково-методичної ради 5.11.2015    Засідання науково-методичної ради 14.01.2016

Засідання науково-методичної ради 25.05.2016    Засідання науково-методичної ради 28.09.2016   Засідання науково-методичної ради 12.10.2016 

Засідання науково-методичної ради 15.12.2016    Засідання науково-методичної ради 13.01.2017

Луцький педагогічний коледж
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2017

Хостинг від uCoz

Сайт знаходиться на реконструкції!
Поступове оновлення дизайну модулів
Вибачте за тимчасові незручності.