Кафедра викладачів словесних дисциплін


 

Завідувач кафедри

Мартинюк Микола Іванович

 

Історія

Кафедра словесних дисциплін створена 1 вересня 2013 року на базі циклової комісії словесних дисциплін, є однією з провідних у Луцькому педагогічному коледжі, об'єднує кілька поколінь висококваліфікованих, талановитих педагогів. На кафедрі словесних дисциплін працювали справжні майстри вчительської справи: К. І. Липницька – заслужений учитель УРСР, Т. Д. Брюховець, М. П. Гнитій, В. М. Золотарьова, А. І. Гоша, Є. А. Бикова, Л. С. Жукович, А. М. Осадча, М. С. Юхимчук, Н. Д. Савощенко, Г. І. Нестерук, С. Г. Седлярук,  М. М. Хоміч.

 

Склад кафедри

Склад кафедри словесних дисциплін: 1 заслужений учитель України, 6 кандидатів наук, 3 старші викладачі, 4 викладачі-методисти, 10 спеціалістів вищої категорії, 3 спеціалісти І та 3 – ІІ категорії.

Завідувач кафедри – М. І. Мартинюк, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Науково-методична робота

В умовах відродження гуманітарної освіти в Україні, відтворення та зміцнення інтелектуального потенціалу нації чільне місце належить вивченню словесних дисциплін, що сприяє формуванню високодуховної, національно свідомої особистості, яка володіє лінгвістичними знаннями та необхідним рівнем умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Лінгводидактичну готовність майбутніх вчителів до роботи у сучасній школі визначено як сукупність наукових лінгводидактичних знань, сформованість професійно-мовленнєвих вмінь і навичок, обізнаність із світовою культурною спадщиною, українськими національними традиціями та мовленнєвим етикетом, що обумовлюють ефективне вирішення навчально-виховних і мовленнєвих завдань у процесі вивчення словесних дисциплін.

Особлива увага звертається на формування в студентської молоді креативної компетентності – здатності до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо; бажання та вміння діяти не за зразком, а оригінально, передбачати новизну під час розв’язання навчальних завдань тощо; а також інтелектуальної компетентності, яка передбачає здатність працювати з різноманітною інформацією, уміння комплексно застосовувати здобуті знання і вміння в нестандартних ситуація.

Головним у вивченні дисциплін словесного циклу є орієнтація на активні форми навчання, спрямовані на розкриття особистості як студента, так і викладача через їхню творчу взаємодію. Використовуються завдання комунікативного спрямування, що сприяє розвиткові індивідуальних нахилів, здібностей студентів, розширенню їхніх пізнавальних і креативних можливостей.

Науково-методична проблема, над якою працює кафедра словесних дисциплін у 2013-2014 н.р., – «Формування мовно-мовленнєвої компетенції майбутніх педагогів початкової школи».

Над дисертаційними роботами працюють 3 викладачів. Теми наукових пошуків викладачів кафедри охоплюють сучасні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики.

Науково-методичні матеріали викладачів кафедри словесних дисциплін неодноразово відзначено на обласному конкурсі «Творчі сходинки педагогів Волині»:

Вірста С. Є. Русский язык (учебно-методические материалы) / С. Є. Вірста. – Рівне : СПД Ковальчук В. І., 2012. – 220 с.

Вірста С. Є. Світова література у дитячому читанні (навчально-методичні матеріали) / С. Є. Вірста. – Луцьк : Терен, 2012. – 120 с.

Вірста С. Є. Українська література в дитячому читання (навчально-методичні матеріали) / С. Є. Вірста. – Луцьк : Терен, 2012. – 192 с.

Вірста С. Є. Синтаксис : (учебно-методические материалы) / С. Є. Вірста. – Рівне : СПД Ковальчук А.І., 2013. – 136 с.

Глат Л. П. Практикум з методики навчання української мови в початкових класах / Л. П. Глат, Н. С. Дмитренко. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2010. – 165 с.

Гончарук О. М. Готуємося до іспиту (українська мова) / О. М. Гончарук, Н. С. Дмитренко. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 165 с.

Горик Н. Українська література. 9 клас: [посібник для вчителя за ред. В. І. Пахаренка] / Ніна Горик. – К. : «Генеза», 2011. – 248 с.

Деркач Л. М. Вивчення основ теорії літератури в педагогічному коледжі : [навчальний посібник] / Л. М. Деркач, Т. В. Бойко. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 64 с.

Дмитренко Н. С. Готуємося до іспиту (методика навчання української мови в початкових класах) / Н. С. Дмитренко. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 180 с.

Дмитренко Н. С. Звучить рідна мова : дидактичний матеріал з розвитку мовлення / Н. С. Дмитренко, Г. Г. Ковальчук. – Луцьк : ПВД  «Твердиня», 2012. – 72 с.

Кузьміна І. В. Літературні чайнворди / І. В. Кузьміна. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 86 с.

Кузьміна І. В. Літературні диктанти / І. В. Кузьміна. – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2013.– 36 с.

Мартинюк М. І. Національна ідея в життєтворчості Володимира Самійленка [монографія] / М. І. Мартинюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня»,  2010. – 244 с.

Подолюк С. М. Жіночі персонажі українського весілля: етноісторична обумовленість [монографія] / С. М. Подолюк. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2013. – 270 с.

Чирук Л. Атлас ентомологічної лексики Західного Полісся / Л. Чирук. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010.

Навчально-виховна робота

На кафедрі діють такі об’єднання: літературна студія «Неповторність» (Н. П. Литвинюк), творче об’єднання «Вісник коледжу» (Н. С. Дмитренко, Н. П. Авсієвич), «Клуб любителів книги» (Н. І. Дзямулич), спецкурси «Література рідного краю» (М. І. Мартинюк), «Практикум з правопису» (В. В. Дацюк, Н. С. Нестерова), «Основи редагування тексту» (Л. М. Шуст).

Традиційно упродовж навчального року кафедра організовує заходи, які сприяють популяризації рідної мови та україномовної літератури в суспільстві, зокрема акції «Говорімо українською правильно!», «У ріднім слові – цілий світ», «Споконвіку було Слово...», мовно-літературні конкурси («Я – українець і пишаюся цим!», «Мелодії студентських літ», «Безсмертя нації у слові!» тощо), зустрічі з письменниками-сучасниками (Василем Геєм, Надією Гуменюк, Володимиром Лисом, Андрієм Курковим, Жанною Куявою, Володимиром Слабошпицьким, Іваном Корсаком, Петром Кралюком, Василем Слапчуком, Зіркою Мензатюк та ін.), екскурсії музеями України.

Показником ефективності навчально-методичної роботи викладачів кафедри словесних дисциплін є неодноразові перемоги студентів на різних етапах усеукраїнських і міжнародних мовно-літературних конкурсів (Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнська олімпіада з української мови та ін.).

Кафедра словесних дисциплін пишається, що однією з наших колег є заслужений учитель України, викладач-методист, член Національної спілки письменників України, автор численних поетичних збірок, методичних посібників з української літератури Н. П. Литвинюк.

Приємний той факт, що викладачі кафедри були наставниками у виборі свого покликання випускників Луцького педагогічного коледжу, які стали знаними науковцями: В. П. Шульгача – доктора філологічних наук, завідувача відділу української мови Національної академії наук України, викладача Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, М. І. Мартинюка – кандидата філологічних наук, доцента, завідувач кафедри словесних дисциплін, члена Національної спілки письменників України, лауреата Міжнародної літературної премії «Тріумф» імені М. В. Гоголя.

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2018

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua