ТЕМА: ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСИ

Переглядів : 758

«ПОГОДЖЕНО»                                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                           

Голова профкому                                                Директор Луцького

студентів                                                               педагогічного коледжу

______А.П. Хомярчук                                            _______ П.М. Бойчук

 

Положення

про конкурс робіт учасників історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл Волині»

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу робіт учасників історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл Волині».

1.2. Експедиція проводиться з метою  формування національної самосвідомості, виховання студентів на культурно-історичних цінностях українського народу,  вдосконалення змісту, форм та засобів виховної роботи,  формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення  молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, історії рідного краю.

1.3. Основними завданнями експедиції є:

залучення студентської молоді до краєзнавчої та науково-дослідницької роботи;

набуття студентами поглиблених об’єктивних знань з історії рідного краю;

збір та систематизація краєзнавчих матеріалів ;

розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю;

формування у студентської молоді активної громадянської позиції; 

залучення студентської молоді до активної діяльності та дослідницької роботи;

створення умов для оволодіння студентами практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів досліджень;

задоволення потреб студентської молоді у професійному становленні відповідно до їх інтересів та здібностей;

просвітницька діяльність.

 

1.4. Термін проведення експедиції:

З  01.03.2015 по 01.02.2016 року. До 01.02.2016 р. матеріали подаються в студентський профком.

Підсумки конкурсу будуть проведені до 15.02.2016 р.

2. Мета експедиції

Метою експедиції  є  ознайомлення студентської молоді з історією, туристичними і краєзнавчими об’єктами рідного краю, підтримка талановитої творчої молоді, створення привабливого іміджу коледжу, формування патріотично налаштованої молоді.

3. Керівництво експедицією

3.1. Організаторами конкурсу робіт учасників історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл Волині» є Профком студентів  і методичний  кабінет Луцького педагогічного коледжу.

3.2. Загальне керівництво проведенням та організаційно-методичне забезпечення проведення експедиції покладається на Профком студентів  і методичний  кабінет Луцького педагогічного коледжу та на кураторів груп .

4. Програма експедиції

4.1.Програма експедиції передбачає забезпечення комплексу дій, спрямованих на глибоке вивчення історії міст і сіл у контексті історії рідного краю.

4.2.Експедиція проходить у двох напрямках: «Волинь - від краю до краю» та «Шляхами Волині».

1.Напрям «Волинь - від краю до краю». Учасники вивчають і описують історію села чи міста. Матеріали оформляються у вигляді нарису-опису з додатками.

2. Напрям «Шляхами Волині». Подаються розробки 1-5 денних туристсько-краєзнавчих маршрутів з додатками.

        5. Умови участі у експедиції та конкурсі робіт учасників експедиції:

5.1. Протягом року учасники експедиції здійснюють дослідження за вибраним напрямком та готують до 01.02.2016 р. узагальнені та систематизовані матеріали та подають їх на розгляд журі.

5.2.Умови оформлення матеріалів експедиції визначаються у відповідності до вимог, викладених у наказі обласного управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 11.09.2006 р. № 668 «Про проведення обласного заочного конкурсу робіт учасників історико-географічної експедиції учнівської та студентської молоді «Історія міст і сіл Волині».

5.3. Експедиція має публічний характер і передбачає широку відкритість та     інформування.

5.5. Роботи можуть бути як авторськими, так і колективними.

5.6. У експедиції мають право брати участь будь-які творчі групи та об’єднання коледжу.

6. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1  Для оцінки робіт, допущених до участі в Конкурсі, створюється професійне журі, до складу якого увійдуть члени профкому студентів, завідувачі відділень, викладачі інформатики.

6.2. Автори кращих робіт нагороджуються дипломами переможців та заохочувальними призами (одноденна поїздка на Світязь) за рахунок профспілкових коштів.

6.3.Оцінювання робіт, поданих на конкурс здійснюватиметься у відповідності до вимог, викладених  у наказі обласного управління освіти  і науки Волинської обласної державної адміністрації від 20.01.2015 № 16.

6.4. Для участі в конкурсі подаються заявки (Додаток)

                                      

                                                                                                

      

                                                                                                                                                                                                                                                Додаток

                                                                                                                                                                                                                                                До Положення

 

 

Заявка

на участь у  конкурсі робіт учасників історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл Волині»

 

Прізвище _____________________

Ім’я__________________________

По батькові ___________________

Відділення ____________________

Група ________________________

Телефон ______________________

Напрям роботи ______________

Керівник  ______________
 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                           

Голова профкому                                                Директор Луцького

студентів                                                              педагогічного коледжу

______А.П. Хомярчук                                            _______ П.М. Бойчук

 

Положення

про Конкурс відео – роликів «Мій коледж – моя сім’я»

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Конкурсу відео – роликів «Мій коледж – моя сім’я» (далі  -  Конкурс відео - роликів).

1.2. Конкурс відео – роликів проводиться з метою вдосконалення змісту, форм та засобів виховної роботи на кращих традиціях українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, історії та традицій свого закладу.

1.3. Основними завданнями Конкурсу відео – роликів є:

формування в студентської молоді активної громадянської позиції; 

залучення студентської молоді до активної діяльності до дослідницької роботи;

створення умов для оволодіння студентами практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів досліджень;

задоволення потреб студентської молоді у професійному становленні відповідно до їх інтересів та здібностей;

просвітницька діяльність.

1.4. Організаторами  Конкурсу  відео – роликів  «Мій коледж – моя сім’я»  є Профком студентів  і методичний  кабінет Луцького педагогічного коледжу.

1.5. Термін проведення Конкурсу:

1березня 2015 р. – 1 травня 2015 р.

Прийом заявок на участь у конкурсі до 25 лютого 2015 р.

Оголошення переможців – 15 травня 2015 р.

2. Мета конкурсу

Метою Конкурсу відео – роликів  є  популяризація та сприяння розвитку молодіжного кінематографу, підтримка талановитої творчої молоді, створення привабливого іміджу коледжу, формування патріотично налаштованої молоді.

3. Керівництво конкурсу

3.1. Загальне керівництво проведенням та організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу відео – роликів «Мій коледж – моя сім’я» покладається на Профком студентів  і методичний  кабінет Луцького педагогічного коледжу.

3.2. До  організації  проведення  Конкурсу залучаються куратори груп .

4. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Дотримання авторських прав.

4.2. Відповідність тематиці конкурсу.

4.3. Оригінальність ідеї, творчий підхід – відеоролик повинен бути орієнтований на широку аудиторію, викликати зацікавленість потенційних глядачів.

4.4. Комплект конкурсних матеріалів повинен містити:

• заявку на участь у конкурсі  (додаток);

• відеоролик у визначеному форматі.

4.5. Комплект конкурсних матеріалів в електронному вигляді  надається студентському профкому коледжу до 1 травня 2015 р.

4.6. Роботи можуть бути виконані у будь-яких техніках при використанні будь-якого потрібного обладнання (відео, анімація, флеш, відеоколаж  тощо)

4.7. Всі   матеріали ,   подані   на конкурс, авторам не повертаються   і не рецензуються, оргкомітет   залишає   за собою право використовувати   роботи   на свій   розсуд, репродукувати , експонувати   під   час конкурсу і після   його   завершення  .

5. Умови участі у конкурсі:

4.1. Конкурс має публічний характер і передбачає широку відкритість та     інформування.

4.2. Роботи можуть бути як авторськими, так і колективними.

4.3. У конкурсі мають право брати участь будь-які творчі групи та об’єднання коледжу.

4.4. До участі у Конкурсі допускаються відеоролики, створені у жанрах: соціальна реклама, відеокліп, документальний портрет, репортаж із місця подій.

4.5.Хронометраж відеороботи в будь-якому жанрі повинен бути від 2 до 5 хвилин. Роботи мають бути записані у форматі .MPEG-2 з розширенням 1920х1080 (16х9) на DVD-диску.

6. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1  Для оцінки робіт, допущених до участі в Конкурсі, створюється професійне журі, до складу якого увійдуть члени профкому студентів, завідувачі відділень, викладачі інформатики.

6.2.Автори кращих робіт нагороджуються дипломами переможців та заохочувальними призами (одноденна поїздка на Світязь) за рахунок профспілкових коштів.

6.3.Критерії оцінювання:

 - відповідність тематиці конкурсу, повнота її розкриття – 10 балів;

 - творча постановка, оригінальність – 10 балів

 - актуальність – 5 балів;

 - змістовність – 5 балів;

 - пізнавальне та виховне значення роботи – 5 балів;

 - рівень майстерності – 10 балів;

 - якість виконаної роботи – 5 балів.

 

 

                                      

                                                                                                 Додаток

                                                                                                  До Положення

 

 

Заявка

на участь у  конкурсі відеороликів «Мій коледж – моя сім’я»

Прізвище _____________________

Ім’я__________________________

По батькові ___________________

Відділення ____________________

Група ________________________

Телефон ______________________

Назва відеороботи ______________

Жанр_________________________

Керівник _____________________  

 

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                     

Голова профкому                                           Директор Луцького

студентів                                                         педагогічного коледжу

______А.П. Хомярчук                                      _______ П.М. Бойчук

 

Положення про конкурс на кращу профспілкову групу.

1. Загальні положення

1.1. Проведення конкурсу забезпечує підвищення якості навчально-виховного процесу, є одним з методів удосконалення навчально-виховної роботи, оптимізує умови для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентської молоді.

1.2. Організатором Конкурсу є Профком студентів коледжу і Адміністрація коледжу

 

2. Мета та завдання

2.1. Конкурс на кращу профспілкову групу проводиться з метою:

-         підвищення якості навчання студентів;

-         активізації науково-дослідної роботи;

-         розвитку суспільної та громадянської активності студентів;

-         виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;

-         подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;

-         залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;

-         розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;

-         дотримання трудової дисципліни, техніки безпеки та норм поведінки під час навчання і в побуті.

2.2. Стратегічним завданням конкурсу є:

  • пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально- зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно- кваліфікованого фахівця;
  • пропагування кращих взірців співпраці студентів з викладачами коледжу з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;
  • вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;
  • організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освіченості, морально-етичного виховання студентського колективу.

 

3. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу

3.1 Конкурс проводиться з 01.03.2015 р. по 01.11.2015 р.

3.2. У конкурсі приймають участь студентські групи усіх курсів .

3.3 Конкурс проводиться у двух номінаціях: краща група молодших курсів (1-2 курс) та краща група старших курсів (3-4 курс).

3.4. Матеріали для участі у конкурсі подати до 01.11.2015 р. у профком студентів коледжу.

3.5. За підсумками журі провести презентацію кращих груп у період з 05.11. по 10.11. 2015 р.

 

    4. Критерії оцінювання показників діяльності академічних груп

-успішність(якісний показник з навчання за кожен семестр повинен бути не нижче 50 %);    (10 балів)

-відсутність пропусків без поважних причин; (10 балів)

- участь в акціях,святах,організованих у закладі, наукових конференціях, круглих столах, дебатах, олімпіадах; (20 балів)

- написання статей, віршів, досліджень; (20 балів)

-перемоги групи у змаганнях,конкурсах; (20 балів)

-організація і проведення профспілкових зборів,виконання рішень;( 10 балів)

-організація відпочинку і оздоровлення студентів; (20 балів)

-якість чергування групи,трудові десанти.( 10 балів)

5. Нагородження переможців.

Група – переможець нагороджується грамотою і екскурсійною поїздкою за рахунок профспілкових коштів.

Всього коментарів: 0

Коментарі

Додавати коментарі мають право
лише зареєстровані користувачі.

Вхід Реєстрація

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2018

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua