ТЕМА: УГОДА МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ СТУДЕНТІВ

Переглядів : 496

                                                         

Виходячи з пропозицій та вимог студентів щодо створення належних умов для організації навчально-виховного процесу, соціального захисту, стипендіального забезпечення, поліпшення житлово-побутових умов, організації дозвілля, спортивно-масової роботи і оздоровлення студентів з метою співробітництва адміністрації коледжу і студентського профспілкового комітету на законодавчо-регламентованій та статутно-правовій основах, уклали дану колективну угоду з боку Луцького педагогічного коледжу в особі директора Бойчука Петра Микитовича і з боку студентського профспілкового комітету в особі голови Хомярчук Алли Петрівни.

I. Загальні питання

Адміністрація зобов'язується:

1. Планування та розподіл коштів, які безпосередньо стосуються інтересів    студентів, проводити за участю профкому студентів. Залучати профспілковий комітет студентів до роботи комісії по формуванню та розподілу позабюджетних коштів коледжу.

2. За  погодженням із профспілковим комітетом студентів:

  • затверджувати правила внутрішнього розпорядку коледжу;
  • заохочувати студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі;
  • вирішувати питання надання термінової матеріальної допомоги;
  • вирішувати питання організації громадського харчування, побутового та медичного обслуговування студентів;
  • видавати накази про відрахування студентів з коледжу;
  • видавати  накази, що безпосередньо стосуються умов навчання та проживання студентів.

3. Коледж  виділяє профкому необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для роботи профкому та його підрозділів. Адміністрація надає профкому можливість безкоштовно користуватись засобами зв'язку в межах міста, транспортом, множильною технікою для розповсюдження оперативної інформації серед студентів коледжу, забезпечує коштами на придбання оргтехніки, необхідної для надійної підтримки роботи бази даних про студентів, та забезпечує ремонт і обслуговування цієї оргтехніки. Забезпечує роботу оргтехніки в єдиній інформаційній мережі коледжу.

4. Студентів, обраних до складу профкому, не піддавати   дисциплінарному стягненню без погодження з профспілковим комітетом  студентів.

5. Зберегти існуючий порядок безготівкового відрахування профспілкових членських внесків  студентів на рахунок профкому студентів за їх заявами.

6. При формуванні  розкладу  занять дотримуватись норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчального часу протягом тижня.

7. За поданням СПК притягувати до персональної відповідальності осіб, які винні у порушені правил і норм охорони праці та техніки безпеки у побуті і навчанні.

 

Профком студентів зобов’язується:

1. Спільно діяти в заходах, запланованих угодою, інформувати студентів про хід виконання колективної угоди.

2. Брати участь у розподілі та використанні коштів, які виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-масової, спортивно-оздоровчої роботи.

3. Брати участь обговоренні та розробці нормативних актів коледжу, які стосуються студентських проблем.

4. Вимагати припинення дії наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству та даній угоді.

5. Opгaнізовувати студентські бригади для ремонту гуртожитків, навчальних корпусів.

II. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення.

Адміністрація зобов'язується:         

1. Забезпечити своєчасну виплату стипендії, матеріальної допомоги та інших виплат для студентів при наявності коштів.

2. Надавати пільги при оплаті за проживання в гуртожитках студентам- сиротам.

3. За клопотання СПК виділяти з стипендіального фонду соціальної допомоги кошти на негайне лікування та поховання членів сім'ї студентів.

 

Профком зобов’язується:

1. Здійснювати контроль за призначенням стипендій, надбавок до них, різних видів допомог.

2. Кошти стипендіального фонду використовувати згідно з Положенням, затвердженим адміністрацією СПК.

3. Здійснювати облік малозабезпечених студентів, ініціювати виплату матеріальної допомоги та реалізацію інших пільг, передбачених законодавством.

4. Брати участь у розгляді питань, пов’язаних з відрахуванням студентів.

III. Поліпшення житлово-побутових умов

Адміністрація зобов’язується:

1. При формуванні плану підготовки котеджу року до нового навчального року  забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитку.

2. Передбачити в кошторисі витрати на оновлення м'якого інвентарю та постільної білизни в гуртожитках із коштів, отриманих як оплату за проживання у гуртожитках. 

3. Забезпечити функціонування в гуртожитку душових кімнат.

Профком стvдентiв зобов’язується:

1. Брати участь у розробці та обговорення проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів та гуртожитків.

2. Перевіряти дотримання положення про студентській гуртожиток.

3. Проводити розподіл місяців в гуртожитках та поселення студентів, здійснювати контроль за поселенням студентів.

4. Надавати допомогу в роботі студентських рад гуртожитків.

5. Здійснювати контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку.

IV. Організація дозвілля студентів, зміцнення матеріальної бази об’єктів культури

           Адміністрація зобов’язується:

1. Приміщення, призначенні для проведення культурно-освітньої, оздоровчої та спортивної робіт, що знаходяться на балансі коледжу, надавати у тимчасове користування профспілковому комітету студентів.

2. Створити умови для дальшoгo розвитку народних самодіяльних студентських колективів, гуртків та мистецьких студій, організація дозвілля студентів.

3. Надавати матеріальну винагopoду активним учасникам народних колективів та рахунок коштів, передбачених стипендіальним фондом

4. По мірі можливості передбачити виділення коштів на придбання звукопідсилювальної, світло- та аудіо-апаратури для технічного забезпечення заходів дозвілля, котрі проводяться для студентів в актовій залі.

Профком студентів зобов’язується:

1. Розвивати і підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, клуб веселих та кмітливих тощо). Сприяти розвитку їх матеріально технічної бази.

2. Всесвітньо підтримувати активну діяльність як окремих учасників художньої самодіяльності коледжу, так і колективів в цілому.

V. Спортивна робота та оздоровлення студентів

Адміністрація зобов’язується:

1. Підтримувати в належному стані спортивні зали.

2. При формуванні планів підготовки коледжу до новoго навчального року передбачити роботи з ремонту спортивних кімнат, кімнат відпочинку та дозвілля в  гуртожитках, оновлення іх обладнанням

Профком студентів зобов’язується:    

1. Організовувати екскурсії до міст України через підписання двохсторонніх угод з різними вузами та екскурсійними установами самостійно.

Колективна угода приймається терміном на два роки і чинна з дня підписання. У випадку невиконання окремих вимог колективної угоди СПК залишає за собою право ставити питання про доцільність перебування винних відповідальних осіб на службових посадах. Зміни і доповнення до даної угоди можуть прийнятi на спільному засіданні СПК та  адміністрації в досягненні cтopін.

Розглянуто на адміністративній нараді 02.02.2015 р.  і засіданні профкому студентів 04.02.2015 р.      

 

Директор Луцького

Педагогічного коледжу                                                   П.М.Бойчук

 

 

Голова профкому студентів

Луцького педагогічного коледжу                                   А.П.Хомярчук

Всього коментарів: 0

Коментарі

Додавати коментарі мають право
лише зареєстровані користувачі.

Вхід Реєстрація

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2018

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua