Кафедра викладачів природничо-математичних дисциплін

 

Викладачі природничих дисциплін

 

Викладачі фізико-математичних дисциплін

 

Склад кафедри

          На кафедрі природничо-математичних дисциплін працює  2 доктори наук, 3 кандидати наук,  22 викладачі, з них штатними 1 доктор наук, 3 кандидати наук, 21 викладач.  Предмети природничих дисциплін викладають висококваліфіковані спеціалісти, серед них  1 професор, 1 кандидат медичних наук, 1 кандидат біологічних наук, 1 відмінник освіти, двоє викладачів, яким присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» та удостоєно педагогічного звання «викладач-методист», троє викладачів є спеціалістами вищої категорії, 1 – І категорії та 2 – ІІ категорії.   Предмети фізико-математичного циклу викладає 1 доктор фізико-математичних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 6 викладачів вищої категорії, серед яких 5 викладачів-методистів, 1 Відмінник освіти України, 4 викладачі І категорії, 4 – ІІ категорії.

 

Науково-методична робота

       Наукова робота викладачів кафедри проводиться в рамках науково-методичної проблеми «Формування професійних компетентностей майбутніх педагогів».

      Викладачі кафедри активно співпрацюють з навчальними закладами Західного регіону: проводяться регіональні та обласні методичні об’єднання, наукові конференції, олімпіади. Наші педагоги є авторами не лише наукових публікацій, а й посібників та електронних підручників, апробованих не тільки у Луцькому педагогічному коледжі, а й у навчальних закладах області.

      Протягом 2011-2015 рр.викладачами фізико-математичних дисциплін кафедри було опубліковано 60 статей та 40 посібників. Найбільш тиражованими є: «Курс лекцій з ОПКМ» (Корінчук Н. Ю.), «Основні фізичні закони та формули» (Селюк П. І.), «Збірник задач з математики» (Нарихнюк Н. Ю.), «Основи курсового дослідження з методики викладання інформатики (Констанкевич Л. Г., Клехо О. В.).

         З метою використання у навчальному процесі та для організації самостійної роботи студентів викладачами кафедри розроблено електронні посібники: «ОПКМ з методикою викладання», «Показові уроки з математики» (Корінчук Н. Ю.), «Методика навчання математики» (Корнелюк В. О.), «Комп’ютерна графіка» (Лехіцький Т. В.), «Збірник методичних матеріалів з інформатики»  (Клехо О. В.), «Методика навчання інформатики  в початкових класах» (Четверикова Т. Г.)

        З метою покращення процесу оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями проводяться тренінги для студентів «IntelÒ. Навчання для майбутнього» та заняття для викладачів коледжу з розробки електронних засобів навчального призначення (проводять викладачі інформатики). Для розвитку навичок професійної майстерності майбутніх педагогів з розробки методичних матеріалів проводяться конкурси дидактичних матеріалів для уроків математики та інформатики (викладачі Л.Г.Констанкевич, Н.Ю.Корінчук).

        Підвищенню професійної компетенції викладачів кафедри сприяє проведення та участь у наукових конференціях та засіданнях круглого столу.

 

Навчально-виховна робота

         Головна мета роботи кафедри полягає у поглибленні науково-теоретичних знань, вихованні та розвитку особистості майбутнього фахівця освіти, формуванні його професійної конкурентоспроможності та інформаційної культури. Досягнення цієї мети викладачі кафедри здійснюють шляхом:

-     навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання студентів;

-     підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, застосування передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій;

-     організації самостійної роботи студентів.

         Навчальна робота організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та спрямована на підвищення якості знань студентів. Важливим аспектом діяльності викладачів кафедри є залучення студентів до науково-пошукової та самостійної роботи.

          Викладачі кафедри працюють над підвищенням свого професійного рівня. З цією метою постійно здійснюється:

-     аналіз та вдосконалення змісту навчальних програм;

-     розробка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін;

-     використання сучасних ІКТ для підготовки та проведення занять;

-     розробка електронних засобів навчання та контролю знань;

-     організація відкритих занять та їх обговорення на засіданнях комісії;

-     організація семінарів, бесід за круглим столом, на яких обговорюється й узагальнюється досвід роботи окремих викладачів;

-     залучення викладачів до участі в роботі  наукових конференціях;

-     участь у виставці методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині».

        Традиційно впродовж кількох років кафедра організовує заходи, які сприяють формуванню природничого світогляду й екологічної культури, зокрема акції «Посади дерево», «Чисте джерело», виставки квіткових композицій.

       Спільно з екологічною службою Луцької міської ради проводимо щорічні міські заходи «День Землі», «День Води», «День збереження електроенергії».

        Показником ефективної навчально-методичної роботи викладачів природничих дисциплін з обдарованими студентами є перемоги студентів на всеукраїнських конкурсах та міжрегіональних студентських науково-практичних конференціях.

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2019

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua