Кафедра викладачів іноземних мов

Завідувач кафедри

 

Бляшевська Алла Василівна

 

Історія

 Історія циклової комісії викладачів іноземних мов бере свій початок з 1989 року.

З   1989 по   1992 роки працює предметна комісія української мови та літератури, іноземної мови, голова Седлярук Світлана Григорівна. З   1993  по   1997 роки працює предметна комісія української мови та літератури, іноземної мови, російської мови та світової літератури, голова – Седлярук Світлана Григорівна.

1998 рік - предметна комісія іноземної мови, голова Мельник Ольга  Андріївна.

З 1999 по 2002 роки предметна комісія викладачів іноземних мов, голова Корнило Алла Василівна.

З 2003 по вересень 2013 року — циклова комісія викладачів іноземних мов, голова Федорець Майя Анатоліївна.

З 1 жовтня 2013 року циклова комісія викладачів іноземних мов, голова Бляшевська Алла Василівна.

З 1 вересня 2014 року – кафедра викладачів іноземних мов, голова Бляшевська Алла Василівна.

Безперебійну роботу забезпечує лаборант - Кудряшова М. В. 

 

Концепція кафедри

    Концепція діяльності кафедри викладачів іноземних мов складена з урахуванням "Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти". На сучасному етапі стратегічною метою кафедри викладачів іноземних мов є покращення рівня іншомовної підготовки майбутніх фахівців усіх спеціальностей для задоволення професійних потреб з метою підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Для досягнення цієї мети кафедра ставить такі завдання:

•       формування у студентів лінгвістичної компетенції – розвитку умінь та навичок в читанні, аудіюванні, письмі та говорінні, необхідних для задоволення професійних потреб;

•        формування у студентів соціолінгвістичної компетенції – розширення знань студентів  про побут, культуру, цінності, економіку та традиції англійців і американців;

•        створення умов для усного та письмового спілкування студентів іноземною мовою в ситуаціях, наближених до реальності;

•        формування у студентів прагматичної компетенції з орієнтацією на майбутню професійну діяльність;

•        створення  умов  для  розвитку  творчих  здібностей   студентів   як  на практичних заняттях, так і під час позааудиторних заходів;

•        виховання якостей, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності, що сприяє формуванню цілісної особистості.

    Наукова робота кафедри направлена на удосконалення навчального процесу і здійснюється за темою «Формування іншомовної компетенції у студентів педагогічного коледжу».

 

Склад викладачів 

Кафедра складається з 14 викладачів, серед яких: 3 кандидати наук, 6 викладачів вищої категорії, 4 викладачі першої і 1 викладач другої категорії, 4 магістра і 2 спеціалістів.

Бляшевська Алла Василівна - голова кафедри викладачів іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач англійської мови.

Луцик Ірина Геннадіївна - кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач англійської мови.

Федорець Майя Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач англійської мови.

Бордюг Олена Галіївна - спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач англійської мови.

Панасюк Ірина Леонідівна - спеціаліст I категорії, викладач англійської мови.

Кузьмич Оксана Василівна - спеціаліст I категорії, викладач англійської мови, здобувач кафедри педагогіки СНУ.

Ніколаєва Ірина Анатоліївна - спеціаліст I категорії, викладач англійської мови.

Денисова Світлана Павлівна - спеціаліст I категорії, викладач німецької мови.

Фаст Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, викладач англійської мови.

Завіднюк Катерина Василівна - спеціаліст, викладач англійської мови.

Гунчик Алла Віталіївна - спеціаліст, викладач французької мови.

Левкович А. М. - спеціаліст I категорії, аспірант кафедри педагогіки СНУ, викладач англійської мови.

Чапюк Ю. С. - спеціаліст, аспірант кафедри педагогіки СНУ, викладач англійської мови.

Дацюк Ю. Б. - спеціаліст, викладач німецької мови.

На даний момент 6 викладачів кафедри працюють над своїми дисертаціями.

Викладачі активно впроваджують інтерактивні методи навчання іноземних мов з використанням інноваційних ресурсів (відео та аудіо матеріалів, навчальних мультимедійних дисків, Інтернету, навчальних практикумів). Студенти мають доступ до найновіших автентичних джерел-підручників, періодики, художньої та наукової літератури.

Все більшу роль у навчанні іноземних мов відіграють сучасні інформаційні технології, серед яких Інтернет-технології посідають дуже важливе місце. Ми використовуємо Інтернет за наступними напрямками: 

•        пошук матеріалів для занять;

•        організація роботи студентів під час занять;

•        використання онлайн-тестів;

•        використання    інформаційних    Інтернет-ресурсів    для    науково-дослідних і проектних робіт студентів.

Останнім часом викладачі іноземної мови активно використовують Інтернет-ресурси на заняттях для проведення он-лайн тестів, для наочного супроводу. Особливо часто використовуються сайти Інтернету під час проведення занять країнознавчого характеру

Корисні сайти

 

www.lеаrnenglish.org.uk

Методи викладання англійської мови, пісні, вірші, ігри, оповідання, граматика, усні теми та інше.

 

 

www.teachingengish.org.uk

Велика кількість країнознавчого матеріалу, культура, освіта, життя британців.

 

 

www.esl-galaxy.com

Безкоштовні роздаткові матеріали, які можна роздрукувати, вправи для дітей, ігри, онлайн-вправи з граматики, лексики та вимови, відео матеріали.

 

 

www.123listening.com

Все для навчання аудіювання: аудіо матеріали, готові тести, можливість скласти власний тест.

 

 

www.mes-english.com

Безкоштовні готові матеріали для вчителя - наочність, роздаткові матеріали, сертифікати, проекти, відео, ігри.

 

 

www.expresspublishing.com.uk

Офіційний сайт видавництва підручників.

 

 

Викладачі кафедри активно впроваджують комунікаційні технології у навчально-виховний процес, зокрема «Іntel. Навчання для майбутнього». Педагогічний та студентський колектив співпрацює з Корпусом Миру в Україні.

Студенти мають можливість розвивати інтелектуальні здібності, реалізувати творчі можливості. Проводиться робота з обдарованими студентами, які беруть участь у наукових конференціях, методичних об'єднаннях, дебатах.

Раз на 2 роки у коледжі проходить тиждень кафедри викладачів іноземних мов. Програма тижня дуже цікава і різноманітна. Студенти беруть активну участь у різних конкурсах, турнірах, вікторинах, брейн-рингах, дебатних іграх англійською, німецькою та французькою мовами.

 

 

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2019

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua