Науково-методична робота

     Луцький педагогічний коледж є базовим для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волинської області. У ньому організовується науково-методична робота з викладачами та студентами технікумів, училищ, коледжів; проводяться регіональні та обласні методичні об’єднання викладачів, на яких вивчається і поширюється передовий педагогічний досвід, нові технології навчання і виховання. Навчальний заклад одним із перших на Волині почав запроваджувати кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

     Підвищенню професійної компетенції викладачів сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, педагогічних читаннях та семінарах, які проводяться на базі коледжу та у ВНЗ області, України.

     Педагоги навчального закладу є авторами чисельних посібників, наукових публікацій. У коледжі відкрито видавничий відділ, де створено належні умови для виготовлення друкованої продукції викладачів. Налагоджено щорічний випуск збірника науково-методичних праць викладачів та студентів, збірника сценаріїв позанавчальних виховних заходів.

     Актуальні питання організації навчально-виховного процесу обговорюються на засіданнях педагогічної ради. У коледжі функціонує науково-методична рада, яка координує роботу циклових (предметних) комісій; здійснює аналіз науково-методичної продукції та рекомендує матеріали до друку; розглядає тематичні питання щодо якісної підготовки фахівців.

     Коледж співпрацює з Міжнародною організацією ІRЕХ (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів), Корпусом Миру в Україні, Посольством США в Україні та Бюро у справах освіти та культури державного департаменту США.

     З 2005 року Луцький педагогічний коледж включено до Всеукраїнського експерименту по впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій за програмами «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft. Партнерство в освіті». Згідно з програмою проводяться тренінги, семінари для студентів та педагогічних працівників.

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЛПК

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Організаційне засідання (вересень-2017)

І. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОСВІТНІХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ: ПРОЕКТИ, МОДЕЛІ, РИЗИКИ                                                                            докт. філос. н., доц. Іванова Н. В.;

ІІ.        КАФЕДРА ЯК ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ПОШУКУ: ІННОВАЦІЙНІ  ПІДХОДИ                                                                         

канд. філос. наук, доц. Ковальчук І. Л.

ІІІ. ПРО РОБОТУ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ: ПІДСУМКИ ТА ЗАВДАННЯ

                                                                                                 канд. пед. н. Марчук С. С.

ІV.      СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

                                                                                                   канд. філолог. наук Шуст Л. М.

 

ІІ. Організація та проведення науково-методичних заходів (листопад-2017)

І. ЗАКОН «ПРО ОСВІТУ»: ВЕКТОРИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ТА ДІЄВОСТІ                                                                              

канд.пед.н. Борбич Н. В.

ІІ. ТЕХНОЛОГІЇ МЕДІАОСВІТИ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ                                                                   

докт.філос.н., доц. Іванова Н.В.

 

  • Масові відкриті он-лайн курси                             викл. Лехіцький Т.В.
  •  Звіт про роботу «Центру гендерної освіти» за 2012-2017 роки

викл. Єрко Г.І.  

                                                                

ІІІ. «ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2018» В ЛУЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ЯК ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ КАФЕДР

                                                                                              канд. філос. н., доц. Ковальчук І.Л.

 

IІІ. Розширене засідання.  Науково-професійна діяльність викладачів коледжу – ефективна складова освітнього процесу (січень-2018)

І. ФОРМАЛЬНА, НЕФОРМАЛЬНА, ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА: НОВІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

докт. філос. н., доц. Іванова Н. В.

                                                                                              канд. філос. н., доц. Ковальчук І.Л.

                                                                                                 канд. пед. н. Марчук С. С.

ІV. Підсумкове засідання (травень-2018)

І. ПРО ПІДСУМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ

докт. філос. н., доц. Іванова Н. В.

ІІ. ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДР

к. філос.н., доц. Ковальчук І. Л.

 

Засідання науково-методичної ради 16.09.2015     Засідання науково-методичної ради 5.11.2015    Засідання науково-методичної ради 14.01.2016

Засідання науково-методичної ради 25.05.2016    Засідання науково-методичної ради 28.09.2016   Засідання науково-методичної ради 12.10.2016 

Засідання науково-методичної ради 15.12.2016    Засідання науково-методичної ради 13.01.2017   Засідання науково-методичної ради 20.09.2017 

Засідання науково-методичної ради 01.11.2017    Засідання науково-методичної ради 24.05.2017

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2019

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua