Кафедра викладачів психолого-педагогічних дисциплін

Завідувач кафедри

Марчук Сергій Степанович

кандидат педагогічних наук

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ:

шлях від предметної секції  до кафедри психолого-педагогічних дисциплін

 

1964 р.

Створення секції педагогіки і психології (керівник секції – О. П. Кутова (1964–1965)).

1966 р.

Утворення секції педагогіки, психології і фізичного виховання  (керівник – О. П. Кутова (1966–1976)).

1977 р.

Початок роботи предметної комісії дошкільної педагогіки і психології (голова комісії – В. С. Федорчук (1977–1979). Створення предметної комісії шкільної педагогіки і психології (голови комісії: О. П. Кутова (1977), Т. О. Гарасимюк (1979)).

1979 р.

Інтеграція предметної комісії шкільної педагогіки, психології з предметами образотворчого мистецтва і ручної праці (голова комісії – Т. О. Гарасимюк (1979)).

1980 р.

Доукомплектування предметної комісії дошкільної педагогіки, психології профільними методиками (голови комісії: В. С. Федорчук (1980–1994), Г. В. Романенко (1995–1998), С. І. Малиновська (1999–2003)). Функціонування предметної комісії шкільної педагогіки і психології (створена в 1977 р., в 1979 р. – об’єднана з предметами образотворчого мистецтва і ручної праці) (голови комісії: Т. О. Гарасимюк (1980),  Ж. В. Касьяненко (1981), Н. О. Музика (Денис) (1982–1983), В. А. Никитюк (Савчук) (1984–1990), А. В. Тарасюк (1991–2003)).

18 травня 1999 р.

Перший захист дисертації на здобуття кандидата психологічних наук викладача О. С. Хлівної.

15 жовтня 1999 р.

Перший захист дисертації на здобуття кандидата педагогічних наук викладача П. М. Бойчука.

28 серпня 2003 р.

Об’єднання предметних комісій шкільної педагогіки і психології та дошкільної педагогіки, психології та методик у циклову комісію викладачів шкільної та дошкільної педагогіки, психології та окремих методик (голови: А. В. Тарасюк (2003–2009); доктор пед. наук, професор А. С. Нісімчук (2009–2013)).

4 березня 2013 р.

Утворення кафедри психолого-педагогічних дисциплін (завідувачі кафедри: к.пед.н. О. А. Гузенко (2013–2015), к.пед.н. Н. В. Борбич (з березня 2015 року)).

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

   Кафедра психолого-педагогічних дисциплін – одна з провідних у коледжі. Вона концентрує у собі не лише науковий потенціал, а й самобутні педагогічні надбання та традиції, зберігаючи та примножуючи кращий педагогічний досвід поколінь.

   Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечує 30 викладачі: 11 кандидатів наук, з них 2 доценти та 2 докторанти; 14 викладачів, яким присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» (8 із них удостоєно педагогічного звання «викладач-методист», а 5 – «старший викладач»), 5 викладачів є спеціалістами І та 5 – спеціалістами ІІ категорії; 6 викладачів мають педагогічну категорію «спеціаліст».

   За багаторічну сумлінну працю, значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для національної школи, високий професіоналізм, викладачі кафедри отримали численні грамоти та нагороди. Зокрема, нагрудними знаками «Відмінник освіти України» нагороджені П. М. Бойчук (2002), Т. В. Оксенчук (2000), А. В. Тарасюк (2001).

   Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» нагороджені П. М. Бойчук (2006) та  Т. В. Оксенчук (2009).

   Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України отримали П. М. Бойчук (2007), Т. О. Гарасимюк (1999), А. В. Тарасюк (2009), Л. І. Боремчук (2014).

   23 червня 2009 р. згідно з указом Президента України Петру Микитовичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

   Л. І. Боремчук 4 жовтня 2012 р. отримала подяку Прем’єр-міністра Миколи Азарова.

   Т. В. Оксенчук, О. А. Гузенко нагороджені Медалями Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (2016).

   Також викладачі кафедри нагороджені численними грамотами Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, обласної ради, Луцького міського голови.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

   Луцький педагогічний коледж активно співпрацює з вищими навчальними закладами Західного регіону: організовується науково-методична робота з викладачами та студентами училищ, коледжів; проводяться регіональні та обласні методичні об’єднання викладачів, вивчається і поширюється передовий педагогічний досвід, інноваційні технології навчання і виховання.

   Щорічно проводяться педагогічні читання, наукові конференції, Дні науки, олімпіади зі шкільної, дошкільної педагогіки та психології. Підвищенню професійної компетенції викладачів сприяє участь у всеукраїнських, обласних наукових конференціях, педагогічних читаннях та науково-методичних семінарах, які проводяться на базі коледжу та у ВНЗ області й України. Викладачі дошкільного відділення є активними учасниками міжнародної організації ОМЕП, у рамках якої тісно співпрацюють з вихователями Рівненщини і Польщі. Налагоджена тісна співпраця з педагогами Волині.

   В умовах інформатизації навчально-виховного процесу розробляються мультимедійні засоби навчання, електронні підручники. Активно впроваджуються у навчальний процес інформаційно-комунікаційні технології за Міжнародними експериментальними програмами «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft. Партнерство в освіті». Педагоги навчального закладу є авторами не лише наукових публікацій, а й чисельних навчально-методичних посібників, зокрема:

№ з/п

Автор публікації (співавтори)

Назва публікації

Вихідні дані

(Видавництво (журнал – номер, рік), місце і рік видання, сторінки)

 1.  

Бахомент С.П., Борбич Н.В., Марчук С.С.

Щоденник студента-практиканта з пробної практики з додаткової кваліфікації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями» методична розробка для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. зі спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» ОКР – «молодший спеціаліст» з додаткової кваліфікації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»

Луцьк, 2016. – 80 с.

 1.  

Бахомент С.П.,

Борбич Н.В.,

Хомярчук А.П.

Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі (практичний аспект)

Луцьк, 2016. – 72 с.

 1.  

Бахомент С.П.,

Борбич Н.В.,

Шевчук Н.І.

Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі (теоретичний аспект)

Луцьк, 2016. – 244 с.

 1.  

Бойчук П.М.,

Борбич Н.В.,

Марчук С.С.

Державна атестація з педагогіки. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів педагогічного коледжу ОКР «молодший спеціаліст»

5-те вид., перероб. і доп. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2015. – 228 с.

 1.  

Бойчук П. М.,

Марчук С. С.

Збірник тестових завдань з педагогіки (для абітурієнтів)

Луцький педагогічний коледж, 2014. – 100 с.

 1.  

Боярчук С.І.,

Бубін А.О.,

Міліщук С.І.,

Чигринюк Т.О.

Методичні рекомендації для проведення навчальної та педагогічної практики

(напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»)

Луцьк, 2015. – 136 с.

 1.  

Бубін А.О.

Боремчук Л.І.

Організація самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

ЛПК, 2015. – 152 с.

 1.  

Григор’єва М.С.,

Чемерис І.В.

Успішна психолого-педагогічна адаптація студента – крок до професіоналізму

Луцький педагогічний коледж: Луцьк, 2015. – 90 с.

 1.  

Марчук С.С.

Практикум з історії педагогіки: для студентів педагогічних коледжів в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою навчання

ПП Іванюк, 2014. – 147 с.

 1.  

Семеног О.М.,

Фаст О.Л.

Академічне письмо: лінгвокульторологічний підхід

Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренко, 2015. – 221 с.

 1.  

Остапйовський О.І. та інші

Психологія професійної безпеки: технологія конструктивного самозбереження особистості

Вежа-Друк, 2015. – 588 с.

 1.  

Уліцька Г.С.

Практичні роботи з етнопсихології: навчальний методичний посібник

Зоря-Плюс, 2014. – 68 с.

 1.  

Ярощук Н.П.

Загальна психологія в схемах і таблицях

Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 131 с.

 

   Діяльність викладачів кафедри психолого-педагогічних дисциплін спрямована на підготовку спеціаліста, який зможе виконати покладену на нього велику відповідальність – дати суспільству багатогранну творчу особистість, підготувати її до роботи в національній школі. Формуванню саме такого фахівця сприяє теоретичне навчання і педагогічна практика з основної та додаткової кваліфікацій. Виробниче навчання дає можливість студентам виробити вміння застосовувати в педагогічній діяльності набуті знання з основ наук, розпочати апробацію методів і прийомів навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі, дошкільному закладі, а також упевнитися в правильності вибраного фаху. Виробниче навчання студентів усіх спеціальностей проводиться на базі кращих гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів Луцька та області, де вони здобувають свій перший педагогічний досвід. У рамках інклюзивної освіти майбутні вихователі здобувають досвід роботи з дітьми з особливими потребами в групах компенсуючого типу ДНЗ №№ 5, 9, 21 та 28.

   Заслуговує на увагу розроблений методичний комплекс із підготовки та проведення літньої педагогічної практики. Викладачами кафедри розроблено посібник, в якому вміщено психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми в умовах табору, сценарії заходів, пісні та вірші. Також полегшує проходження практики спеціально розроблений друкований щоденник. З метою підвищення рівня педагогічної майстерності студентів, під час підготовки до проходження практики запрошуються представники Всеукраїнської благодійної організації «Асоціація за нове покоління «Лелека», яка об’єднує фахівців дитячого оздоровлення та відпочинку з 21 регіону України.

   На базі кабінету дошкільних методик реалізуються спільні проблемні семінари, семінари-практикуми, круглі столи викладачів і студентів з вихователями луцьких ДНЗ з проблем упровадження інноваційних технологій в освітньому просторі дошкілля. Існує практика захисту курсових робіт студентів на базі ДНЗ.

   Налагоджена тісна співпраця з центром туризму м. Луцька. Щорічно відбуваються змагання з туризму на базі оздоровчого табору «Сонячний». Виховні заходи зі студентами проводяться у Центрі планування сім’ї.

   Викладачі кафедри беруть участь у численних заходах та програмах, які сприяють їхньому професійному зростанню, зокрема:

·          Тренінг з підготовки соціальних працівників у межах проекту ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб в Україні» – Уліцька Г. С.

·     Міжрегіональний науково-методичний семінар «Роль громадських організацій інвалідів в оптимізації спеціальної освіти та впровадженні інклюзивного навчання в умовах сучасного громадянського суспільства» (12-15 вересня 2015 р., м. Луцьк) – Ярощук Н.П., Мельничук О.В.

·       Всеукраїнський науково-практичний веб-семінар «Психолого-дидактика початкової освіти» (17-18 листопада 2015 р., м. Луцьк) – Мельничук О.В.

·        Науково-методичний семінар «Модернізація мовно-літературної освіти в початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку» (30 вересня 2015 р. м. Луцьк); Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психодидактика сучасної початкової школи» (17-18 листопада 2015 р. м. Луцьк) – Антонюк Н.А.

·        V науково-практична конференція  «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі» (26 листопада 2015 р., м. Луцьк) – Чемерис І.В., Козігора М.А., Іванова Н.В.

·        VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (3-4 грудня 2015 р., м. Луцьк) – Козігора М.А.

·        ІІ Міжвузівський науково-практичний семінар (22 квітня 2015 року, м. Луцьк) – Боремчук Л.І., Чемерис І.В.

·      Засідання ОМЕП. Круглий стіл «Ціннісні виміри освітніх трансформацій в Україні» (16 жовтня 2015 р., м. Луцьк) – Іванова Н.В., Боярчук С.І., Чигринюк Т.О., Бубін А.О.

·       IV Міжнародна наукова конференція «Психологія цінностей 21 століття» (8-9 грудня 2015 року, м. Люблін (Польща)) та Всеукраїнська науково-практична конференція (21 жовтня 2015 року, м. Київ) – Іванова Н.В.

·     Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня 2015 рік, м. Ізмаїл) – Борбич Н.В.

·    ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології» (м. Черкаси) та ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатного фахівця дошкільної та початкової школи» (м. Луцьк) – Замелюк М.І., Циплюк А.М.

·     Обласні змагання з туризму серед працівників освіти (вересень 2015 р., м. Луцьк) – Міліщук С.О.

·     Семінар «Аутизм і навчання: від міфу до реальності» (25 листопада 2015 року, м. Луцьк) – Мельничук О.В., Ярощук Н.П.

·     Семінар з вальфдорфської педагогіки «Людинознавство як основа педагогіки» (2-5 січня 2016 року, м. Луцьк) – Борбич Н.В., Романюк А.М., Ярощук Н.П.

·     Круглий стіл «Підсумки науково-практичної та організаційної діяльності членів Волинського ОМЕП та Комітету ОМЕП України за 2013-2015 рр. та обговорення плану співпраці Українського та Польського Комітетів ОМЕП на 2016 р.» (26 січня 2016 року, м. Луцьк) – Боярчук С.І., Бубін А.О., Замелюк М.І., Іванова Н.В., Міліщук С.О., Циплюк А.М.

·      І Всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзивна освіта України: проблеми та перспективи розвитку» (18 лютого 2016 року, м. Луцьк) – Антонюк Н.А., Аханова А.В., Боярчук С.І., Замелюк М.І., Іванова Н.В., Козігора М.А., Мельничук О.В., Циплюк А.М., Ярощук Н.П.

·       IV форум для батьків і вчителів дітей з особливими освітніми потребами (4 березня 2016 року, м. Ченстохова, Польща) – Боярчук С.І., Бубін А.О.

·       Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук» (4-5 березня 2016 року, м. Київ) – Аханова А.В., Марчук С.С.

·    Науково-методичний семінар «Апробація, презентація та поширення педагогічного досвіду вчителів початкової школи в умовах сучасного інформаційного простору» (15 березня 2016 року, м. Луцьк) – Гузенко О.А.

·    Обласний методичний семінар: «Інклюзія у дошкільній освіті: проблеми та перспективи» (15 березня 2016 року) – Мельничук О.В., Ярощук Н.П.

·   ХІІІ Міжнародна конференція «Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді» (17-19 березня 2016 року, м. Бар) – Фаст О.Л.

·    ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (24-25 березня 2016 року, Ченстонова-Ужгород-Дрогобич) – Козігора М.А.

·    Всеукраїнська семінар-нарада «Якість підготовки та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти» (30 березня 2016 року, м. Київ) – Бубін А.О.

·     Навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (28 березня – 1 квітня 2016 року, м. Луцьк) – Бахомент С.П., Бойчук П.М., Борбич Н.В., Оксенчук Т.В.

·     Студентська олімпіада з педагогіки та психології (ОКР «молодший спеціаліст») (13 квітня 2016 року) – Марчук С.С., Григор’єва М.С.

·    Обласний навчально-методичний семінар для відповідальних за проведення ЗНО та методистів з психологічної служби «Психолого-педагогічний супровід учасників зовнішнього незалежного оцінювання» (13 квітня 2016 року, м. Луцьк) – Луцюк А.М., Остапйовський О.І.

·     Друга (не) конференція для шкільних педагогів EDCamp Ukrain 2016, м. Харків – Чемерис І.В.

·    Міжнародна навчально-тренінгова програма «Весняна академічна школа BASS-2016» (20-24 травня 2016 року, с. Поляниця Івано-Франківська обл. м. Буковель) – Фаст О.Л.

   Особистісному та професійному зростанню студентів сприяє налагоджена система роботи клубів, товариств, факультативів. Так, активно функціонують студентське наукове товариство «Гаудеамус» на відділенні «Початкове навчання», філософсько-евристичний клуб «Сократ» на відділенні «Дошкільне виховання», педагогічний гурток «Дидаскал» та психологічний практикум «Пізнай себе та інших». Майбутні фахівці беруть участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; проводять дослідження на базі загальноосвітніх шкіл; співпрацюють із студентськими об’єднаннями інших ВНЗ.

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

·  «Економічне виховання студентів педагогічних училищ» (П. М. Бойчук, кандидат педагогічних наук);

· «Формування у майбутніх вчителів початкових класів діалогічних умінь в процесі професійної підготовки» (Н. А. Антонюк, кандидат педагогічних наук);

· «Формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів» (Н. В. Борбич, кандидат педагогічних наук);

· «Становлення та розвиток системи суспільного дошкільного виховання на Волині (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття» (А. О. Бубін, кандидат педагогічних наук);

· «Формування мотивації учіння молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованої освіти» (О. А. Гузенко, кандидат педагогічних наук);

· «Метатеорія поглядів Г. Сковороди: філософсько-освітній аспект» (Н. В. Іванова, кандидат філософських наук);

· «Фізичне виховання у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського» (С. С. Марчук, кандидат педагогічних наук);

· «Проблема педагогічної майстерності і творчої спадщини В.О. Сухомлинського» (А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук);

· «Професійна ідентичність в структурі економічної свідомості особистості» (О. І. Остапйовський, кандидат педагогічних наук);

· «Особливості розвитку позитивного мислення старшокласників» (Г. С. Уліцька, кандидат психологічних наук);

· «Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів початкових класів у професійній підготовці» (О. Л. Фаст, кандидат педагогічних наук);

· «Формування готовності майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу  дошкільника засобами  авторської казки» (М. І. Замелюк);

· «Соціально-педагогічна адаптації дітей з вадами слуху до умов спеціалізованого освітнього закладу» (О. В. Мельничук);

· «Підготовка вагітних жінок та їх партнерів до виконання соціальних ролей матері та батька» (Т. В. Хрищук);

· «Підготовка майбутнього вихователя до створення здоров’язбережувального середовища у ДНЗ» (А. М. Циплюк);

· «Соціально-педагогічна реабілітація жінок, які зазнали сімейного насильства» (Н. П. Ярощук);

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2019

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua